Template:Convention resources/Kemocon

From WikiFur, the furry encyclopedia.
Jump to: navigation, search

Contents

[edit] Kemocon

[edit] Kemocon 2010

Kawasaki, Kanagawa, Japan - Kawasaki City Industrial Promotion Hall
  • Attendance: 390 (or more)

[edit] Kemocon 2009

Kawasaki, Kanagawa, Japan - Kawasaki City Industrial Promotion Hall

[edit] Kemocon 2008

Kawasaki, Kanagawa, Japan - Kawasaki City Industrial Promotion Hall
  • Attendance: ?
Personal tools